Citace "o tanci"

  • Most od taneční reality k realismu je rituál.
    Peter Greenaway (*1942), velšský filmový režisér

  • Jan Sokol - Civilizace a kultura

(Koreferát na francouzsko-českém semináři společenských věd CEFRES 12.12.2002)
 "....Pojem kultury se poprvé objevuje ve Francii 17. století, a to jako metafora. Odvozuje se z latinského slovesa colo (colere, colui, cultum), jež znamenalo pěstovat a zemědělsky obývat (odtud naše „kolonie“ nebo „inkolát“); ještě starší forma, *quelo, patrně znamenala „otáčet se“, „mrsknout sebou“. Budoucí participium culturus, cultura se ve starším latinském úzu vyskytuje vždycky s předmětem: cultura vini. Znamená to, co se neudělá ani nevyroste samo, ale jen dík lidské práci a péči. Jako cultura animi pak Cicero přeložil Platónskou epimeleia tés psychés, starost čili péči o duši. Tak totiž Platón určuje vlastní poslání a úkol člověka: starat se, pečovat nejen o živobytí a o život, ale i o to, co život nějak přesahuje, nesmrtelnou duši. Když se pak v 18. století ve vzdělaných kruzích přestává o duši mluvit, objevuje se „kultura“ absolute s podobným významem toho, čemu se má člověk věnovat...." 

odkaz na celý text

Žádné komentáře:

Okomentovat