o autorce

MgA. Zuzana Smugalová
nezávislá taneční teoretička, kritička a publicistka a taneční pedagožka
Věnuje se reflexi, analýze, estetice a historickému kontextu současného stavu tanečního umění a příbuzných divadelních žánrů na profesionální i amatérské scéně a dále pak teorii i praxi oboru taneční a pohybová výchova.

Absolventka HAMU obor taneční věda byla zakladatelkou a první šéfredaktorkou webu Taneční aktuality.cz, sobila jako editorka taneční literatury (NIPOS-ARTAMA) a publicistiky (časopis pam pam), podílela se na koncepční činnosti oboru scénický tanec a spoluorganizovala profesní setkání a diskuzní fóra k zásadním otázkám oboru.

Nyní pravidelně publikuje v odborných i méně odborných periodikách a více jak patnáct let vede 
Taneční studio Po špičkách v Roztokách u Prahy, které se zaměřuje na tvořivou taneční výchovu.
Nedávno dokončila knihu o životě a době Elišky Bláhové, která se nyní připravuje k vydání.

Je členkou grantových komisí MK a působí jako odborný lektor v oblasti scénického tance. 

Je členka International Dance Council CID při UNESCO.