pohyb-rytmus-výraz jednoho století

Počátky a vývoj pohybového umění a taneční výchovy 
v zrcadle života a díla Elišky Bláhové

                            předpokládaný termín vydání publikace: říjen 2016

Kniha je výsledkem projektu Pohyb – rytmus – výraz: Eliška Bláhová, její život a odkaz v kontextu současnosti, jehož záměrem byla reedice a aktualizace knihy Pohyb – rytmus – výraz Elišky Bláhové skrze současnou interpretaci, doplněná o  monografické zpracování působení a významu osobnosti Elišky Bláhové.
Tím se navazuje na původní (tehdejší) záměr Elišky Bláhové, aby byl systematicky konstatován aktuální stavu oboru a jeho proměna během uplynulé doby.. 
                                                        
Projekt byl v roce 2012 - 2014 podpořen tvůrčím stipendiem MKČR 

Předpokládané datum vydání je říjen 2016