neděle 1. května 2016

Reakce na reakci...(pokračování)...protože ticho doprovází jen konec

Ačkoliv jsem slíbila  "pokračování brzy" onoho mého rozjímání okolo letošní České taneční platformy, úraz ruky mi úplně nedovolil tomuto slibu dostát. Tak se tímto všem, kteří snad čekali, omlouvám.

Ale protože všechno zlé je k něčemu dobré, alespoň se celá záležitost posunula do další úrovně, kde již není potřeba nic komentovat, protože to mluví samo za sebe. Tak jen malá poznámka z mého úhlu pohledu o vývoji situace:


Zástupci dramaturgické rady ČTP konečně pojali potřebu obhájit svá rozhodnutí, a tak předestřeli důvody svých výběrů veřejně. To považuji za důležitý aspekt pro vnímání této taneční soutěže, neboť ze všeobecnosti se posouváme ke konkrétní formulaci hodnot, podle kterých a za jakým účelem je celá akce realizována. Jejich komentáře byly a ještě jsou k nalezení všude, kde to šlo a podaly jasný obraz o jejich nahlížení na taneční díla.Proti gustu žádný dišputát! Soutěžní poměřování sil v tanečním umění je vždy silně závislé na estetických hodnotách a vkusu členů poroty. V neposlední řadě svou roli  hrají i různé produkční zájmy vycházející ze zaměření samotné soutěže. 

Osobně jsem doposud
(už od prvního ročníku) festival vnímala jako že: "nabízí každoročně to nejlepší z české taneční scény za poslední rok...",jak sděluje web ČTP na záložce o festivalu. K tomu snad zbývá jen dodat, že je dost, že konečně už došlo i Farmu v jeskyni.


Ale skutečné zaměření České taneční platformy? Podívejme na web ČTP do záložky pro umělce:
Posláním platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.)….“

Najednou vše dává smysl. Nelze tedy ztotožňovat dramaturgii České taneční platformy s podobou českého tance jako takového, tedy s tím co česká taneční scéna ve své progresi skutečně přináší. Vypadá to spíš na konkurz pro zahraniční hostování. 
A to je asi tak všechno, co jsem ještě chtěla poznamenat.


Související příspěvky na Blogu o tanci.cz:

● Co jen to mám já za vkus aneb... není náhodou na webu ČTP tisková chyba?● Reakce Yvony Kreuzmannové na kritiku výběru pro ČTP 2016● Reakce na reakci....protože ticho neznamená jasno!....


Žádné komentáře:

Okomentovat