pátek 2. prosince 2016

Zachycení Nové generace

V rámci závěrečného večera Festivalu Nové generace, který proběhl ve studiu Alta 24. – 26. listopadu 2016 a jenž je příležitostí mladých (studujících) tvůrců prezentovat svou práci v širším diváckém okruhu, bylo možné zhlédnout i výsledek pětidenní spolupráce české choreografky a režisérky Lenky Flory, dlouhodobě tvořící a působící po celé Evropě, se studenty HAMU.Obsahem tohoto pracovního setkání byla tvorba, kompozice, choreografie a interpretace. Vlastní pohybový materiál studenti rozvíjeli podle daných principů a následně společně zpracovali do jevištního tvaru. Elementární přístup k choreografickému řemeslu jiným způsobem se stává nepochybně obohacením o nové zkušenosti studentů a jejich uvažování o tanci a podstatě choreografické tvorby, kdy dominantní není tvůrce a téma, ale stylizace pohybu jako materiálu pro tvorbu a umělecké sdělení. Rozbíjení formálních klišé je Lence Flory vlastní, a doufejme, že zarezonovalo i v akademickém prostředí, kde se formuje česká taneční tvorba budoucnosti.

Zatím na této půdě (především té pražské) vítězila v přístupu k taneční tvorbě i interpretaci spíše akademická konvence držící se zajetých postupů a vzorců dávno zašlé slávy českého tance minulého století. Jenže hmatatelný výsledek tohoto pojetí výuky choreografie už dlouhodobě nikterak neuchvacuje, a tak by snad bylo načase, aby se i tento aspekt českého tance posunul více do skutečné taneční současnosti, jak si určitě přejí i zakladatelky Festivalu Nové generace a pedagožky HAMU Mirka Eliášová a Andrea Lamešová, které výše zmiňovanou spolupráci svých studentů s Lenkou Flory iniciovaly.

Žádné komentáře:

Okomentovat