neděle 19. listopadu 2017

Malá připomínka o nezastupitelnosti tance

"Tanec sahá na svět snů. Je to cesta, na které se spojujeme s hlubší úrovní vědomí."(Rudolf von Laban1879-1958, významný tanečník, pedagog, choreograf, teoretik  a  reformátor tance)

Tanec je lidský fenomén, který není zastupitelný a s potenciálem, jehož hranice mají stále možnost se rozšiřovat. Možná i proto nezištně otevírá své brány dalším a novým možnostem. To jej pak často odstavuje na vedlejší kolej, přestává být vnímán jako výjimečná aktivita a stává se samozřejmostí a  jeho význam (často nevědomky) podhodnocujeme.
Tento text vznikl jako jako reakce na článek Wellness and dance music(autor Angus Finlayson), který byl 13. listopadu 2017 publikován v on-line music magazínu pro platformou a komunitou elektronické hudby Resident Advisor (www.residentadvisor.net) a představení Two or Ten, které performer Marek Menšík představil 16. listopadu 2017 v Praze ve Studiu Alta. Zamyšlení nad představením Two or Ten naleznete ZDE.

Tanec v divadle je zcela osobitý způsob jevištního vyjadřování, který je nejen vysílačem duše, ale i otiskem umělcova srdce. Tanec nepracuje na jevišti tolik s popisností  stavu jako spíš se symbolismem, intuicí a energiemi. .

V společenském kontextu je tanec příležitostí k prvnímu poznání partnera a jeho schopnosti se sladit, přizpůsobit, zorientovat, improvizovat.
I pro hudební taneční scénu má  tanec také daleko vyšší význam, než by se na první pohled mohlo zdát. Mimo jiné i proto, že vzájemný vztah tance a rytmu je pro tanec zcela neoddělitelný a taneční hudba bez tance zase ztrácí své poslání.
Ano je možné vytvářet hudbu, která není určená tanci, stejně jako je možné vytvářet tanec na ticho. Lze si takovou hudbu skládat pro sebe, tančit pro sebe a nebo ji prezentovat jako umělecké dílo. To ale nesouvisí s rave scénou či vůbec s oblastí společenských (komunitních) tanečních příležitostí. Jedná se o jinou kategorii označovanou jako produkce múzických umění.

A proto je důležité si stále opakovat fakt, že tanec jako takový nelze nikdy zcela plnohodnotně nahradit a především v jeho kombinaci společenského, spirituálního a terapeutického významu, nějakým jiným systémem pohybových cvičení či technickou duchovní meditace. Tanec je zcela jedinečný projev lidské kulturnosti, podněcuje naše lidství.

Bezpochyby systematická tělesná cvičení jsou člověku velkým přínosem, ale není to tanec. Je to wellness nebo fitness aktivita. Ty jsou samozřejmě vítanou možností, jak připravit tělo i mysl na jakoukoliv taneční událost tak, aby ji nejen efektivně prožily v harmonii, ale její průběh i následně zpracovaly, ať už třeba umělecky či pro svou osobní potřebu.  • Tanec je nejstarší sociální interakce. 
  • Je nejefektivnější komunikačním kanálem propojení  lidstva a vesmíru.  
  • Pro společnost má zásadní  terapeutický význam využitím přirozenosti a spontánnosti k rozvinutí individuální krásy. 
  • Mimo to je i důležitým výchovným procesem pro sebe-rozvíjení i systematické vzdělávání.

Pro scénu elektronické taneční hudby je zásadním aspektem skutečně a přirozené splynutí těla i mysli. Prostoupení člověka zvukovou rytmizací se děje přirozeně, individuálně a spontánně.
Dívat se na to jako na otročení člověka hudbou k monotónnímu vyšlapávání určeného rytmu, je  trochu namyšlenou pózou plynoucí z nedostatku informací o působení rytmu a rytmiky na člověka.
 právě v tu chvíli, kdy je jeho mysl  uvolněná, využívá možnosti volby vlastního tempa duševního vnímání a pohybové svobody bez konkrétního omezení, pouze usměrněnou rytmem.
Koncentrace při  meditování v sedě využívá  například vizualizace, kdy se ovšem pohyb neděje skutečně, ale jen uvnitř meditujícího. To vzájemného propojení těla a rytmu rozmělňuje a ubírá na atmosféře hravosti i  možnosti širší komunikace. Přitom právě nadhled a vzájemná sounáležitost jsou dobře využitelnou energií pro pro tanec i pohyb.

Pokud někomu projevy individuální přirozenosti a taneční spontánnost na techno akcích esteticky vadí, tak ať se raději otočí jinam!
Tanečník  není nikdy tím, kdo by se měl stydět za svůj tanec!
Stud ať zůstane tam, kde se kvůli tomuto studu netančí!
Možná to někdy chvíli trvá, než ono spojení s rytmem člověk opravdu fyzicky nalezne, ale když se mu to podaří, nepotřebuje už dál žádné psychoaktivní látky či stimulanty.
A nepotřebuje ani posilovnu nebo fitness centrum, dokonce může počítat s postupnou redukcí návštěv u lékařů a terapeutů. Tanec baví, komunikuje, léčí, rozvíjí a formuje....prostě život euforizuje. Tak aby se to nezapomnělo!Připojen odkaz na text s názvem 
Potřeba tance který byl na Blogotanci.cz zveřejněn v srpnu 2017 jako reakce na vulgární mediální útoky vůči tanečníkům - účastníkům
Freetekno czonspiracy. 
Tato rave akce se spontánně uskutečnila na přelomu července a srpna 2017 ve Středních Čechách.

Tanečníci tančí. Hudebníci/ djs hrají!
Když to funguje ve vzájemném souladu, nepotřebuje nikdo z participujících 

k navození změněného stavu vědomí jakékoliv další medikamenty.

Žádné komentáře:

Okomentovat